HLAVNÝ PROGRAM 2015


HLAVNÝ PROGRAM
             VSTUPNÉ NA 1 DEŇ: 3,- EUR
              SOBOTA 21.11.2015
10:30
Starý pes, 2010 [film]
Tragikomický príbeh otca, syna a starého psa. Keď sú staré hodnoty tibetskej spoločnosti v rozpore s novými.
12:30
Kvóty, čo naháňajú strach [diskusia]
Je naozaj potrebné obávať sa utečencov? Migračný úrad MV SR, Slovenská katolícka charita a OZ Marginal.
14:00
Cesta vede do Tibetu, 1954 [film]
Dokument Josefa Vaniša a Vladimíra Sísa, pracovníkov Čs. armádneho filmu, o budovaní cesty do Lhasy.
15:30
Obrazy Tibetu v Československu v 50. rokoch [diskusia]
Boli objektívne či v súlade so socialistickou ideológiou? Tibetológ a sinológ Martin Slobodník.
17:00
Nechať strach za sebou, 2008 [film]
Malá kamera a veľká odvaha dvoch Tibeťanov priniesť svedectvo z Tibetu. Na konci však čaká čínske väzenie.
                   VSTUPNÉ NA 2 DNI: 5,- EUR 
                NEDEĽA 22.11.2015
12:00
Tibet - oheň v krajine snehu, 2013 [film]
Čínske represie dohnali Tibeťanov k zúfalému protestu - sebaupaľovaniu. Od roku 2009 už viac ako 140 prípadov.
13:30
Dokážeme s mysľou to, čo tibetskí mnísi? [prednáška]
Využitie starovekej múdrosti v modernej dobe. Lene Handberg (DK) z Medzinárodného Tarab inštitútu.
15:00
Tibetský Nový rok nepálskych Šerpov [cestopis]
Objektívom fotografa Pavla Breiera z jeho tohtoročnej cesty za stopami tibetskej kultúry mimo územia Tibetu.
16:30
Tibet je ešte stále Tibet, 2014 [film]
Portrét civilizácie tak zvláštnej, tak jedinečnej a stále si zachovávajúcej svoju mimoriadnu mystickú podstatu.
17:30
Vyhodnotenie fotosúťaže a vedomostný kvíz
Vyhlásenie výhercov fotosúťaže Slováci v Tibete a krátky vedomostný kvíz s hodnotnými cenami.

Ďakujeme za každé zdieľanie :)

https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/hlavny-program-2015/FTF%202015_web.jpg        https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/hlavny-program-2015/FTF2015_hlavny%20program.png
https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/test/stary%20pes.jpg
Starý pes    ⇑ hore
Old dog (Khyi rgan)
dráma, Čína, 2010, 88 min.
réžia: Pema Tseden
jazyk: tibetský
titulky: české

Starý pes, tragikomický príbeh, stredobodom ktorého je konflikt medzi starým pastierom a jeho synom, ktorý prepadol alkoholu. Predmetom konfliktu je starý tibetský mastif.

Film sa odohráva v Tibete, v dedine často navštevovanej lupičmi psov. Mladý nomád Gönpo sa jedného dňa rozhodne, že lupiča predbehne a výhodne predá zanedbaného tibetského mastifa, ktorý je majetkom rodiny už mnoho rokov. Je svojím nápadom tak nadšený, že než sa onoho dňa stačí vrátiť domov, preleje hrdlom väčšinu zárobku. Jeho otec s predajom nesúhlasí a ďalší deň sa vydáva do mesta, aby psa odkúpil naspäť. Vzťah medzi otcom a synom sa obráti hore nohami. V dôsledku sporu o starého psa vyplávajú na povrch ďalšie rozpory medzi otcom a synom, vrátane otcovej nespokojnosti s tým, že Gönpo a jeho žena Rikso sú tri roky po svadbe stále bezdetní. 

Režisér Pema Tseden majstrovsky balansuje medzi komičnom a tragikou. Kombináciou naturalistických detailov a poetických metafor dospieva k dokonale presvedčivému obrazu súčasného Tibetu. 

Starý pes je poetický príbeh meniacej sa Tibetskej spoločnosti, v ktorej sú staré hodnoty v rozpore s novými. Režisér Pema Tseden stvoril tibetskú kinematografiu prakticky sám. Príbeh je vyrozprávaný zo zvieracej perspektívy, režisér kladie dôraz na prácu s nehercami, snaží sa o starostlivé zarámovanie obrazov a "duchovný" náhľad na hmotný svet.
https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/test/kvoty%20co%20nahanaju%20strach.jpg
Kvóty, čo naháňajú strach    ⇑ hore

diskusia, 60 min.
Diskutovať prídu zástupcovia Migračného úradu MV SR a mimovládnych organizácií, ktoré majú skúsenosť s poskytovaním služieb pri integrácii utečencov (Slovenska katolícka charita a OZ Marginal).

Utekajú, lebo doma žiť nemôžu. Európska únia predstavila strategický plán ako sa vysporiadať s prílevom utečencov. Reaguje ním na nárast humanitárnej migrácie do štátov únie a vysoký počet tých, ktorí pri ceste do Európy zahynú v Stredozemnom mori a tiež na boj proti pašerákom migrantov. 
Riešením majú byť kvóty, ktorými si členské krajiny prerozdelia utečencov. Na základe tohto mechanizmu Európskej komisie by malo Slovensko prijať približne 1 500 utečencov. Slovenská vláda kvóty odmieta. Na jednej strane sú utečenci ľudia ako my, no na strane druhej sú to ľudia s odlišnými zvykmi, tradíciami a kultúrou. Čo preváži – strach, obavy, racionálne riešenia alebo hodnoty demokracie? https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/test/Cesta%20vede%20to%20Tibetu.jpg
Cesta vede do Tibetu    ⇑ hore

dokument, Československo / Čína, 1954, 60 min.
réžia: Vladimír Sís, kamera: Josef Vaniš (na foto)
jazyk: český
titulky: nie

Jedinečný filmový snímok z československej produkcie. Farebná reportáž, vytvorená pracovníkmi Československého armádneho filmu v spolupráci s čínskymi vojenskými filmármi, pútavo rozpráva o histórii gigantického diela- stavbe cestnej magistrály vedúcej z Tibetu cez najvyššie hory sveta do vnútrozemia Číny. Film nás reprezentoval na Biennale 1956, kde mu bolo udelené čestné uznanie.

Dávno pred Maovou kultúrnou revolúciou, v dobe kvitnúcej spolupráce bratských zemí – ľudovodemokratického Československa a ľudovej Číny, vyslal československý armádny zbor dvoch mladých tvorcov, režiséra Vladimíra Sísa a kameramana Jozefa Vaniša, do Číny, aby spoločne s čínskymi filmármi natočili stavbu horskej cesty vedúcej zo S'čchuanu do Lhasy. 

Filmári putovali deväť mesiacov a na svojej 1800 km dlhej ceste naprieč Tibetom natáčali nielen požadované stavebné zábery, ale aj prírodné scenérie, obchodné karavány a život obyčajných Tibeťanov. Všade tam, kde to bolo možné, natáčali buddhistické pamiatky, obrady a náboženský život tibetského ľudu. Tieto zábery sú možno poslednými zábermi unikátneho spôsobu života a kultúrnych pamiatok, ktoré boli po tibetskom proti-čínskom povstaní v roku 1959 čínskou armádou systematicky ničené. 
diskusia, 60 min.
Čo formovalo tieto obrazy a do akej miery boli v súlade so socialistickou ideológiou? Diskusia so slovenským tibetológom a sinologóm Martinom Slobodníkom.

Po nástupe komunistických režimov v Československu (1948) a Číne (1949) nastalo medzi obidvoma štátmi obdobie veľmi blízkych kontaktov, okrem iného aj v kultúrnej oblasti. Mnohí českí a slovenskí publicisti a spisovatelia navštívili Čínu ako oficiálni hostia a po návrate publikovali cestopisy. Niektorí z nich sa dostali aj do Tibetu (K. Beba, V. Sís, J. Vaniš, P. Poucha), alebo sa s tibetským buddhizmom stretli počas cesty do Číny v Mongolsku (A. Hoffmeister, L. Mňačko). Väčšina autorov v duchu dobovej marxistickej rétoriky kritizovala náboženstvo ako relikt minulosti a východisko pre "stredovekú" tibetskú spoločnosť videlo v radikálnej socialistickej modernizácii, ale v ich textoch možno nájsť aj stopy staršej západnej kritiky "lamaizmu".

Aké bolo vnímanie Tibetu v 50-tych rokoch? Ako ho československí návštevníci sprostredkovávali čitateľom? Do akej miery boli tieto obrazy Tibetu a jeho náboženstva v súlade so socialistickou ideológiou? Na túto tému bude hovoriť doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

Doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD. je slovenský sinológ a tibetológ. Vyštudoval sinológiu na FiF UK. V rámci štúdia absolvoval dvojročný pobyt na Pekinskej univerzite. Doktorandské štúdium absolvoval v Ústave orientalistiky SAV. Roku 2005 ako štipendista Humboldtovej nadácie absolvoval študijný pobyt na Katedre jazykov a kultúr Centrálnej Ázie na univerzite v Bonne. Absolvoval viacero terénnych výskumov v severovýchodnom Tibete. Venuje sa dejinám čínsko-tibetských vzťahov, náboženskej politike v Číne a československo-čínskym vzťahom v 50. a 60. rokoch 20. storočia. 

https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/test/Nechat%20strach%20za%20sebou.jpg
Nechať strach za sebou    ⇑ hore
Leaving Fear Behind
dokument, Tibet, 2008, 25 min.
Réžia: Dhondup Wangchen
jazyk: tibetský
titulky: české

Tím filmárov - samoukov z východného Tibetu, Dhondup Wangchen (poľnohospodár) a jeho priateľ Jigme Gyatso (mních), tajne natočili viac ako 35 hodín rozhovorov s bežnými Tibeťanmi. Pýtali sa ich, čo si skutočne myslia o porušovaní ľudských práv v Tibete, olympijských hrách v Pekingu a o dalajlamovi. Vyzbrojení videokamerou za 300 amerických dolárov, úplne bez skúseností, vyrazili na motocykli do odľahlých oblastí východného Tibetu, naprieč Tibetskou náhornou plošinou. Od samého začiatku si kládli za cieľ priniesť ohlasy Tibeťanov.

Režisér snímku Dhondup Wangchen, tibetský filmár a aktivista, bol na základe obvinení spojených s dokumentom zadržaný čínskymi úradmi v marci 2008. V roku 2014 bol prepustený z väzenia. Dodnes je pod kontrolou čínskych úradov.
https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/test/Tibet%20-%20ohen%20v%20krajine%20snehu.gif
Tibet – oheň v krajine snehu    ⇑ hore
Fire in the Land of Snow: Self-Immolations in Tibet
dokument, USA, 2013, 57 min.
réžia: Gyatso Losang, Dondhon Namling, Amish Srivastava
jazyk: anglický
titulky: slovenské

Čínske represie dohnali Tibeťanov k radikálnej forme protestu - sebaupaľovaniu. Od roku 2009 sa upálilo viac ako 140 Tibeťanov, prevažne buddhistických mníchov a mníšok, ktorí týmto zúfalým aktom volali po návrate dalajlamu a nastolení slobody. Zvolená mučivá forma protestu ilustruje beznádejnú situáciu Tibeťanov, ktorých hlasy nie sú dostatočne počuť. 
V reakcii na ne čínska vláda zametá stopy a trestá obete aj ich rodinných príslušníkov. Unikátne ilegálne zábery verejných demonštratívnych samovrážd aj názory expertov prinášajú šokujúci pohľad do súčasnej situácie v Tibete. 
Film obsahuje zábery nevhodné pre deti a slabé povahy!

Dokážeme s mysľou to, čo tibetskí mnísi?    ⇑ hore

prednáška, 60 min.
Využitie starovekej múdrosti v modernej dobe - dokážeme s mysľou to, čo mnísi v tibetských kláštoroch? O čo sa vôbec snažia? Prednáška Lene Handberg, riaditeľky vzdelávania Medzinárodného Tarab inštitútu.

Moderné vzdelávanie je dnes orientované najmä na skúmanie vonkajšej reality a rozvoj intelektu. Menší dôraz sa kladie na vnútorné prežívanie. Neschopnosť ovládať svoje vnútorne Ja vedie k pocitom ako osamelosť, depresia, pocit bezcennosti. V starovekej kultúre sa kládol omnoho väčší dôraz na rozvoj tých duševných schopností, ktoré podporujú prežívanie vnútornej reality. Čím viac ovládame svoje vnútorné Ja, tým viac sme schopní ovládať prežívanie vonkajšej reality a sme tak schopní uchopiť život do vlastných rúk.

https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/test/lene%20handberg.jpg?attredirects=0
Medzinárodný Tarab inštitút zastrešuje sieť lokálnych inštitútov, vrátane Slovenska, pre vzdelávanie a výskum v systéme osobnostnej a transpersonálnej psychológie, psychoterapeutickej aplikácie a duchovného prístupu nazvaného Jednota v Dualite (Unity in Duality). Tento systém, ktorý vychádza zo starovekej indo-tibetskej buddhistickej filozofie a psychológie vyvinul Tarab Tulku rinpoče (1934-2004), jeden z najvýznamnejších tibetských lamov, spolu s dánskou psychologičkou a psychoterapeutkou Lene Handberg.

Lene Handberg je psychoterapeutka, študovala psychológiu a tibetológiu na Univerzite v Kodani. Dodatočne študovala analytickú psychológiu/psychoterapiu a bioenergetiku a pracovala so škótskym psychiatrom Ronaldom D. Laingom, významnou osobnosťou v oblasti antipsychiatrie. Ako hlavná lektorka tréningu Jednota v Dualite prednáša celoročne v rámci Európy, Indie a Spojených štátov.
cestopis, 60 min.
Pavol Breier pravidelne cestuje po svete a prináša jedinečné cestovateľské zážitky vo forme výnimočných fotografií. Tento rok jeho cesty viedli do Nepálu, kde oslávil spolu s miestnymi obyvateľmi - Šerpami Tibetský Nový rok.

Šerpovia sú etnikum obývajúce pohorie Himalájí v Nepále, konkrétne jeho najvyššej časti pri hraniciach s Tibetom. Ich meno znie v tibetčine šer-pa a znamená „človek z východu“, pretože tento pôvodne tibetský kmeň pochádza z východného Tibetu. Hovoria šerpčinou, ktorá patrí k južnej vetve tibetobarmských jazykov, avšak sa líši od tibetčiny a oba jazyky si sú vzájomne nezrozumiteľné.

Väčšina Šerpov žije v Nepále. Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2001 tam žilo 154 622 Šerpov, ich náboženstvo bolo 92,83% buddhismus, 6,26% hinduismus, 0,63% kresťanstvo a 0,20% bön. Mimo Nepálu ich žije asi 20 000 v indickom štáte Sikkim a minimálne množstvo (800) v Tibete. Zastúpenie majú Šerpovia aj v západných krajinách - v New Yorku žije 2 500 Šerpov, čo je najväčšia komunita Šerpov v USA.

https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/hlavny-program-2015/pavol%20breier.jpg
Pavol Breier, popredný slovenský fotograf, je absolventom FAMU v Prahe, odbor umelecká fotografia. Od konca 70. rokov programovo vytvára cykly z horských oblastí, tematicky zamerané na život ľudí v horách a na prírodu veľhôr (cykly Orava, Pamír, Himaláje, Tibet a i.). Svoju tvorbu prezentuje na kolektívnych aj autorských výstavách na Slovensku i v zahraničí, je autorom viacerých obrazových publikácií, napr. Karpaty - Malé, Biele, Tibet,
Pastieri, s Martinom Slobodníkom sú autormi knihy Labrang - svet tibetského kláštora, ocenenej v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska 2013. V poslednom období vystavoval cyklus Pastieri, ktorých fotografoval nielen na Slovensku, ale precestoval aj kus sveta a fotografoval ich život aj na Ukrajine, v Rumunsku, Kirgizsku, Nepále a Tibete. 
V súčasnosti pôsobí aj ako pedagóg na Paneurópskej vysokej škole a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/test/Tibet%20je%20stale%20Tibet.jpg
Tibet je ešte stále Tibet    ⇑ hore
Still Tibet
dokument, Čína, 2014, 52 min.
réžia: Miguel Angel Cano
jazyk: anglický
titulky: slovenské

Exkluzívna slovenská premiéra dokumentárneho filmu Tibet je ešte stále Tibet. Jedinečný príbeh o ceste naprieč Tibetom cez čínsku provinciu S'-čchuan. Tiché výkriky kultúry, ktoré počuť po celom svete. Portrét civilizácie tak zvláštnej, tak jedinečnej a stále si zachovávajúcej svoju mimoriadnu mystickú podstatu. 

Napriek všetkým politickým skutočnostiam a stúpajúcemu civilizačnému tlaku na túto výnimočnú kultúru je tu stále nádej, že obe strany prekonajú svoju historickú pýchu a hnev. A začnú dialóg, vzájomné zbližovanie, aby dosiahli porozumenie a ukončili násilie a útlak, ktoré dnes poškvrňujú vrcholy sveta smútkom a rozhorčením.Ešte vždy môžeme zachovať kultúru založenú na rozvoji ľudskosti a využívaní múdrosti. Tibet je ešte stále Tibet.

Miguel Angel Cano, autor viacerých sociálnych dokumentov, strávil mesiac natáčaním a fotografovaním tej najodľahlejšej tibetskej oblasti nachádzajúcej sa v súčasnej čínskej provincii S'-čchuan.
Ďakujeme partnerom a sponzorom festivalu:   • Migračný úrad MV SR
   • Tlačiareň Fidat – www.fidat.sk
   • Office Servis – všetko čo potrebujete k práci – www.officeservis.sk
   • povectotrickom.sk – tričko podľa vlastného návrhu
   • Zafir Design - grafika na mieru
   • Internetový obchod – vsetkonahory.sk
   • zákazkové Krajčírstvo Medveczky – 0905 41 95 58 (Šaľa, Bratislava)