HLAVNÝ PROGRAM 2016


             VSTUPNÉ 5,- EUR
              NEDEĽA 30.10.2016
14:00
Otvorenie festivalu
Námestníčka primátora Bratislavy a spoluiniciátorka kampane Vlajka pre Tibet, MUDr. Iveta Plšeková
14:30
Bez mihnutia oka [film]
18 mesiacov života a práce 14. dalajlamu
16:20
Dnešný Tibet [diskusia]
Tibeťan a tibetológ o súčasnej situácii na streche sveta
17:50
Z nomáda nikým [film]
Prečo sa musia kočovníci presídľovať do betónových get?
19:20
Ladak a Bhután 2016 [cestopis]
Z Malého Tibetu do krajiny hrubého domáceho šťastia
20:15
Od bluesu k tibetským spevom [koncert]
Juraj Turtev (gitara, spev) a Peter Koreň (hammond organ)

Ďakujeme za každé zdieľanie :)
https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/hlavny-program-2016/Festival%20tibetsk%C3%BDch%20filmov%202016.jpgBez mihnutia oka   
 ⇑ hore
The Unwinking Gaze
dokument, Veľká Británia, 2006, 79 min.
réžia: Joshua Dugdale
jazyk: anglický
titulky: české

Dokument zachytáva osemnásť rokov života a práce 14.dalajlámu. Režisér Joshua Dugdale mal možnosť zblízka nahliadnúť do súkromia jednej z najväčších duchovných osobností súčasného sveta a to ako vo chvíľach radosti a šťastia, tak aj v momentoch smútku a sklamania. Dokument ponúka divákom možnosť poznať dalajlámu nielen ako duchovnú a morálnu autoritu, ale ukazuje tiež jeho civilnú a neformálnu tvár so svojráznym zmyslom pre humor. Film ukazuje, ako životná skúsenosť a predovšetkým silné vnútorné presvedčenie v pravdu dávajú tomuto fascinujúcemu mužovi silu prekonať všetky krivdy a ťažkosti.Dnešný Tibet  ⇑ hore

diskusia, 60 min.
Tibeťan Tashi Gyamtso žijúci v Prahe a tibetológ Martin Slobodník o súčasnej situácii na streche sveta


https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/hlavny-program-2016/Tashi%20Gyamtso.jpg
Tashi Gyamtso sa narodil v Tibete odkiaľ medzi rokmi 1997 a 1998 utiekol do Indie. Od toho času žil a vyrastal v utečeneckom tábore v severoindickej Dharamsale, v exilovom sídle J. S. 14. dalajlamu. Vďaka sponzorovi z USA mohol pokračovať vo svojom štúdiu v hlavnom meste, v Dillí, čo mu otvorilo možnosti pracovať pre rôzne indické spoločnosti až sa neskôr presunul do Prahy.
 

Martin Slobodník je slovenský sinológ a tibetológ. Vyštudoval sinológiu na FiF UK. V rámci štúdia absolvoval dvojročný pobyt na Pekinskej univerzite. Doktorandské štúdium absolvoval v Ústave orientalistiky SAV. Roku 2005 ako štipendista Humboldtovej nadácie absolvoval študijný pobyt na Katedre jazykov a kultúr Centrálnej Ázie na univerzite v Bonne. Absolvoval viacero terénnych výskumov v severovýchodnom Tibete. Venuje sa dejinám čínsko-tibetských vzťahov, náboženskej politike v Číne a československo-čínskym vzťahom v 50. a 60. rokoch 20. storočia. 
https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/hlavny-program-2016/z%20nomada%20nikym.jpg?attredirects=0
Z nomáda nikým   
 ⇑ hore
From nomad to nobody
dokument, Kanada, 2011, 55 min.
réžia: Michael Buckley
jazyk: anglický
titulky: české


Autor dokumentu sa vydáva na dobrodružnú cestu, zameranú na štúdium života tibetských kočovníkov. Prečo sú kočovníci čínskymi úradníkmi násilne usadzovaní? Prečo sú zo svojich pastvín sťahovaní do betónových ghett? V nových čínskych sídlach sú menšinou, bez možnosti uplatnenia na pracovnom trhu a získania dôstojnej obživy.
Kočovníci, pripravení o tradičný spôsob obživy, sa stávajú závislými na almužnách z rúk čínskej vlády.
Medzi rokmi 1995 a 2015 bolo násilne usadených viac ako 2 milióny tibetských nomádov. Ich skutočným cieľom je vymazať z povrchu zeme tradičnú kočovnícku kultúru, zakotvenú v tradičných hodnotách tibetskej civilizácie.
Aké sú skutočné motívy hromadného usadzovania tibetských nomádov? Za akým cieľom sa do oblasti opustených kočovníkov sťahujú banské a hydroenergetické spoločnosti? Čo by sa stalo, keby sa nomádi odhodlali k protestu? Aká je budúcnosť nekonečných tibetských pastvín? To sú otázky, na ktoré sa dokument snaží nájsť odpoveď.Ladak a Bhután 2016  ⇑ hore

https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/hlavny-program-2016/Vito%20Fila.jpg?attredirects=0
cestopis, 40 min.

Jesenná cesta tibetskou časťou severnej Indiie - Ladakom a východným Bhutánom, krajinou kde sa namiesto hrubého domáceho produktu meria hrubé domáce šťastie. Cestovateľ a fotograf Viťo Fila vás prevedie 40-minútovou fotoshow spoločne s jeho spolucestovateľom Vladom Ralbovským Od bluese k tibetským spevom  ⇑ hore

koncert, 45 min.
Hrajú: Juraj Turtev (gitara, spev) a Peter Koreň (hammond organ)

Stretnutie bluesových (ale nielen bluesových) legiend na jednom pódiu predznamenáva pozoruhodný koncert. Obaja protagonisti, menovite hráč na Hammond organ Peter Koreň (ex-Blues Five, Meditating Four a Roots Band) a spevák a gitarista Juraj “Dura” Turtev (Bluesweisser, Blues Club a i.) už dávno prekračujú bluesový žáner a večer v KC Dunaj bude ďalším zo spoločných výletov za bluesové hranice. Smerom k tibetským.

https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/hlavny-program-2016/Juraj%20Turtev.jpg https://sites.google.com/site/tibetaniask/festival-tibetskych-filmov/hlavny-program-2016/Peter%20Koren.jpg
Ďakujeme partnerom a sponzorom festivalu:
   • Tlačiareň Fidat – www.fidat.sk
   • Office Servis – všetko čo potrebujete k práci – www.officeservis.sk
   • povectotrickom.sk – tričko podľa vlastného návrhu
   • Zafir Design - grafika na mieru
   • zákazkové Krajčírstvo Medveczky – 0905 41 95 58 (Šaľa, Bratislava)