O FESTIVALE

Festival tibetských filmov je od roku 2014 jeden z hlavných projektov Tibetskej asociácie. Našim cieľom je šíriť povedomie o tibetskej kultúre, histórii, o politických a spoločenských problémoch, s ktorými krajina bojuje. Radi by sme vám sprostredkovali všetko tibetsky krásne, zaujímavé, tajomné ale aj smutné v celej šírke. Našim prostriedkom je film.  

Film patrí k masovému a najobľúbenejšiemu druhu umenia; patrí k hlavnej forme umeleckého prejavu. Film je pre nás prostriedok poznávania iných kultúr. Súčasťou filmového festivalu sú aj prednášky a diskusie. Jeden z hlavných bodov programu je diskusia na tému utečenci s podtitulom -  Utekajú, lebo doma žiť nemôžu. Rovnako sme si pripravili bohatý sprievodný program, v ktorom prezentujeme nie len našu Tibetskú asociáciu, ale aj spriatelené organizácie. 

Festival je určený pre tých, ktorí chcú vedieť viac o tibetskej kultúre. Pre úplne neznalých, ale aj pre cestovateľov a vedcov. Veríme, že Vás festival osloví.

Festival je organizovaný v spolupráci s českým združením Potala a ich Festivalom tibetských filmov a filmov o Tibete, ktorý sa koná každoročne v Prahe od roku 2007.