KONTAKT

korešpondenčná adresa:

TIBETSKÁ ASOCIÁCIA

Nádražná 712/5
Šaľa 92701

info@tibetania.sk
+421 907 542 069

Registrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-39956


Matej Medvecký
predseda
+421 907 542 069
medvecky@tibetania.sk
č. ú.: 2000324784 / 8330 (FIO)
IČO:  42211328
DIČ:  2023636736

IBAN: SK1683300000002000324784
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 
Patrik Nemček
podpredseda