NOVINKY‎ > ‎

Dnes je Medzinárodný deň ľudských práv!

V tento deň, 10. decembra, bola v roku 1948 prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorou sa medzinárodné spoločenstvo rozhodlo vymedziť základné práva, ktoré musia byť za každých okolností garantované všetkým ľuďom. Dokument je najmä vyhlásením členských štátov OSN. Princípy deklarácie sú zakotvené v mnohých záväzných dohovoroch, hlavne v Medzinárodnom dohovore o občianskych a politických právach, ktorého účastníckou stranou je aj SR.

V súvislosti s dnešným významným dňom vás chceme informovať aj o dôsledku porušovaniu ľudských práv Čínou v Tibete, ktorým je samoupaľovanie mníchov, mníšok a civilného obyvateľstva. Podľa dostupných údajov od februára 2009 do konca novembra 2012 došlo k samoupáleniu 85 obetí. Podľa organizácie Free Tibet sa len v novembri 2012 upálilo 12 osôb. Narastajúci počet samoupaľovania v Tibete je výrazom najväčšieho zúfalstva a odporu voči okupácii a nedôstojným praktikám čínskej vlády voči Tibetu a jeho obyvateľom.

Samoupaľovanie ako protest proti nedodržiavaniu ľudských práv a proti zásahom čínskej vlády v Tibete sa začalo vo februári 2009 predovšetkým v radoch mníchov a mníšok. Podľa článku 36 Čínskej ľudovej republiky sa zaručuje všetkým občanom právo na slobodu vierovyznania. Podľa dostupných informácií (napríklad Rada Európy[1]) čínska vláda napriek tomu drasticky obmedzuje aktivity tibetských kláštorov v rôznych častiach Tibetskej náhornej plošiny, ktoré pozostávajú z brutálnych bezpečnostných zásahov, svojvoľného zatýkania mníchov, zvýšeného sledovania kláštorov či trvalej prítomnosti polície v kláštoroch s cieľom monitorovať náboženské aktivity. Ako ďalej uvádza správa, súčasné nariadenia dramatickým spôsobom rozšírili štátnu kontrolu nad náboženským životom, pričom mnohé vyjadrenia náboženskej identity sú predmetom schválenia a kontrol štátu, vrátane uznávania reinkarnovaných lamov. V minulom roku posilnili čínske orgány bezpečnosť v Tibete: do niektorých oblastí majú novinári a cudzinci zakázaný vstup, niektoré kláštory strážia policajní ťažkoodenci, zahraničné médiá majú zákaz vstupu do nepokojných častí Tibetu. Čínska štátna televízia neinformuje o týchto protestoch a mnísi majú zakázané o týchto protestoch hovoriť. 


K protestom sa pridalo aj niekoľko Tibeťanov žijúcich v indickom exile.


K takémuto druhu prejavu nesúhlasu sa v čoraz väčšej miere pridávajú aj civilní obyvatelia. Napriek výzvam Dalajlamu, ľudskoprávnych organizácií, politických elít či Európskeho parlamentu čínska vláda situáciu bagatelizuje. Damajlama hovorí, že je proti všetkému násiliu a že samovraždy upálením sú prejavom zúfalstva a frustrácie Tibeťanov z tvrdej politiky Pekingu v tibetských regiónoch vrátane prísnych obmedzení náboženského života. Čínske úrady naopak pripisujú Dalajlamovi podnecovanie a schvaľovanie týchto činov.


Na záver uvádzame prehľad udalostí, ktoré sa udiali v Tibete v súvislosti s týmito protestmi počas novembra 2012 podľa britskej ľudskoprávnej mimovládnej organizácie Free Tibet:

29. november: Smrť  tínedžera po tom, ako vstúpil do ohňa

28. november: Smrť otca troch detí

26. november: Protest tibetských študentov  - 20 hospitalizovaných osôb

26. november: Tri obete samoupálenia vovýchodnom Tibete

20. november: Otec troch detí zomrel na znakprotestu

17. november: Po smrti matky sa zhromaždilitisícky ľudí

16. november: Tibeťania vzdorujú novémučínskemu režimu

12. november: Eskalovanie protestov Tibeťanov pokračuje

9. november: Masívny protest tibetských študentov  

7. november: Samoupálenie 15 ročného chlapca

7. november: Samoupálenie tibetskej matky

4. november: Protest tisícok Tibeťanov v uliciach

  


[1] Uznesenie Európskeho parlamentu o Tibete, najmä o samoupaľovaní mníšok a míchov zo dňa 26.10.2011, dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2011-0540+0+DOC+PDF+V0//SK