NOVINKY‎ > ‎

Reportáž: Tibetsko-čínske vzťahy a ich perspektíva

https://sites.google.com/site/tibetaniask/novinky/tibetsko-cinske-vztahy-a-ich-perspektiva/TIBETSKO_CINSKE_VZTAHY.jpg
Foto: Renáta Lacková
Martin Poliačik z Klubu priateľov Tibetu NR SR, Tibetská asociácia a Bratislava – Staré Mesto zorganizovali 5. júna 2014 v Zichyho paláci verejnú diskusiu: TIBETSKO-ČÍNSKE VZŤAHY: AKTUÁLNE OTÁZKY A BUDÚCE VÝZVY. Podujatia sa zúčastnili poslanci tibetského parlamentu v exile. 

V roku 1951 bol Tibet nedobrovoľne pričlenený k Čínskej ľudovej republike a po neúspešnom povstaní v roku 1959 Jeho Svätosť 14. dalajlama v sprievode a pod ochranou svojich verných našiel útočisko za južnými hranicami svojej krajiny, v indickej Dharamsale. India poskytla a odvtedy naďalej poskytuje azyl tibetským utečencom, a okrem humanitárnej pomoci a podpory tiež umožnila Tibeťanom ustanoviť si vlastnú Tibetskú exilovú vládu. 

Poslanci Tibetskej exilovej vlády, alebo členovia CTA (Central Tibetan Administration), Khenpo Sonam Tenphel (podpredseda parlamentu), Karma Choephel, Dawa Phunkyi a Jamyang Soepa prijali pozvanie na Slovensko a zúčastnili sa verejnej diskusie v Zichyho paláci v Bratislave pod názvom „Tibetsko-čínske vzťahy: Aktuálne otázky a budúce výzvy“. 


Diskusia prebiehala pod vedením poslanca NR SR Martina Poliačika a za účasti slovenského odborníka na tibetsko-čínske vzťahy Martina Slobodníka. Poslucháči, z ktorých väčšinu je možné považovať za tibetských nadšencov a priaznivcov tibetskej otázky, mali možnosť dozvedieť sa podrobnejšie informácie o Tibete z pohľadu znalcov, ako politicky tak aj akademicky orientovaných. Témy boli rôzne, komentoval sa momentálny stav situácie v Tibete, možnosti vývoja tejto situácie do budúcnosti, nádej s ktorou k nej upínajú zrak Tibeťania vnútri i mimo Tibetu. Diskusiu obohacovala odborná prítomnosť docenta Slobodníka, ktorý ponúkal fakty a racionálny pohľad na problematiku, vyvažujúc tak značnú citovú zainteresovanosť veľkej časti zúčastnených. 

https://sites.google.com/site/tibetaniask/novinky/tibetsko-cinske-vztahy-a-ich-perspektiva/PUBLIKUM1.jpg?attredirects=0
Foto: Lobsang Dhondup
Karma Choephel zdôraznil závažnosť situácie: „V Tibete chýba akákoľvek forma slobody. Tibeťania sú neustále utláčaní čínskou politikou a od roku 2009 toto dianie vyústilo k seba-upáleniu 130-tich Tibeťanov.“ Pán Choephel je presvedčený, že je morálnou povinnosťou Tibeťanov v slobodnom svete informovať zahraničnú verejnosť a vyhľadávať možnosti na podporu riešenia tibetskej otázky. 

RIEŠENIE V NEDOHĽADNE 

Napriek dlhodobému charakteru a zdánlivému stagnovaniu tibetsko-čínskeho konfliktu, Tibetská exilová vláda bezpodmienečne trvá na filozofii strednej cesty, t.j. na riešení problému dialógom medzi dvoma zúčastnenými stranami. Docent Slobodník, sám sebou hodnotený ako veľký pesimista a skeptik v otázke Tibetu, nie je presvedčený o úspechu akéhokoľvek dialógu. Vo vzťahu Číny k Tibetu nevidí veľmi priestor na zmenu. Čína nemá dôvod stiahnuť sa z Tibetu, nikto na ňu nevyvíja dostatočný nátlak. Navzdory podobným nepriaznivým predpovediam a skutočne ťažkým pomerom v Tibete, exilová vláda nestráca nádej a vieru v nevyhnutnú zmenu: „Ľudský duch nedokáže trpieť dlho. Ako trpia pod komunistickou vládou Tibeťania, tak isto sa trápia aj iné menšinové skupiny v Číne a aj samotný čínsky ľud. Veríme, že nesmierna túžba ľudského ducha po slobode sa jedného dňa prejaví a vypukne ľudová revolúcia, ktorá komunistický režim prevalí. Na takéto niečo čakáme.“ 

Medzitým sa CTA za pomoci vplyvných stúpencov v zahraničí snaží obnoviť dialóg s Čínou o tibetskej otázke. Ako jeden z dôvodov prečo opätovné diskusie s Tibetom Čína odmieta je podozrenie, že v hre nie je len snaha Tibeťanov o autonómiu, ale skrytá túžba po úplnom osamostatnení sa. Obávajú sa, že uvoľnením reštrikcií zo strany Číny by sa podporilo práve takéto hnutie. 

https://sites.google.com/site/tibetaniask/novinky/tibetsko-cinske-vztahy-a-ich-perspektiva/karma%20choepel.jpg
Karma Choepel, hovorca delegácie
Foto: Lobsang Dhondup
NÁDEJ PRE TIBET? 

„Číňania sú príliš podozrievaví a Tibeťania majú priveľa nádeje,“ zhodnotil Karma Choephel, hlavný hovorca tibetskej delegácie v Bratislave. Toto je vraj jedným z problémov. Bolo príjemné sledovať, ako vážnu diskusiu pretkávali úsmevné komentáre a neskôr aj zaujímavé, miestami nezvyčajné otázky z publika. 

Docent Slobodník vo chvíľke zhovievavosti ponúkol poslucháčom aj niekoľko pozitívnych vhľadov, ktoré by mohli byť považované za akési lastovičky predpovedajúce posun k lepšiemu. Moderná doba prináša so sebou výdobytky techniky a tiež rozšírené možnosti cestovať, ako pre nás tak aj pre obyvateľov Číny. Ľudia sú informovanejší, vidia, že mediálne správy sa často nezlučujú s realitou. 

Rozširujú sa horizonty, padajú múry a staré pravdy. Zdá sa, že predsa len je nejaká nádej do budúcnosti. Táto iskierka putuje po svete a žiari v dlaniach každého, kto sa ponúkne a vystrie k nej ruky. Natiahnime ich, roztvorme dlane, a pomôžme jej putovať ďalej a vyrásť až na oheň, ktorý jedného dňa roztopí stuhnuté srdcia a rozhýbe kolesá zmeny. Aby tí, ktorí to najviac potrebujú konečne zacítili na lícach a vo vlasoch vánok slobody. 

Verejná diskusia TIBETSKO-ČÍNSKE VZŤAHY: AKTUÁLNE OTÁZKY A BUDÚCE VÝZVY bola zorganizovaná poslancom Martinom Poliačikom z Klubu priateľov Tibetu NR SR a Tibetskou asociáciou. Krásne priestory Zichyho paláca veľkoryso poskytla mestská časť Bratislava – Staré Mesto, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

za Tibetskú asociáciu
Veronika Čierniková


https://sites.google.com/site/tibetaniask/novinky/tibetsko-cinske-vztahy-a-ich-perspektiva/DELEGACIA%20A%20TIA.jpg       https://sites.google.com/site/tibetaniask/novinky/tibetsko-cinske-vztahy-a-ich-perspektiva/DISKUTERI.jpg      https://sites.google.com/site/tibetaniask/novinky/tibetsko-cinske-vztahy-a-ich-perspektiva/VLAJKA2.jpg