NOVINKY‎ > ‎

Tlačová správa: Tibetská exilová vláda na Slovensku

Bratislava 3.6. – Martin Poliačik z Klubu priateľov Tibetu NRSR, Tibetská asociácia a Bratislava – Staré mesto organizujú 5. júna 2014 o 18.00 verejnú diskusiu: TIBETSKO-ČÍNSKE VZŤAHY: AKTUÁLNE OTÁZKY A BUDÚCE VÝZVY. Diskusia sa bude konať v Zichyho paláci s poslancami tibetského parlamentu v exile. 


Tibet od mája 1951 tvorí súčasť Čínskej ľudovej republiky. Po rozsiahlej vlne protičínskych demonštrácií na jar roku 2008 sa vláda v Pekingu usiluje posilniť svoju kontrolu nad týmto regiónom reštriktívnejšou politikou. 14. dalajlama Tändzin Gjamccho žijúci v indickom exile v máji 2011 oficiálne rezignoval na svoje politické právomoci a najvyšším politickým reprezentantom Tibeťanov v exile sa stal zvolený premiér Lobsang Sangay. Po vyše 60 rokoch čínskej politiky sa ocitol Tibet v jednej z kľúčových etáp svojho moderného vývoja. Čínska vláda sa otvorene pripravuje na výber vlastného budúceho 15. dalajlamu a v bilaterálnych vzťahoch čoraz asertívnejšie od svojich partnerov (naposledy od Českej republiky) vyžaduje jednoznačné stanovisko k statusu Tibetu.

Aké má možnosti tibetská exilová vláda a parlament? Existuje ešte šanca na obnovenie prerušeného dialógu medzi 14. dalajlamom a Čínou? Možno v pekingskom vedení vybadať nejaké signály zmeny politiky voči Tibetu? 

O vývoji v Tibete budú diskutovať poslanci tibetského parlamentu v exile Khenpo Sonam Tenphel (podpredseda parlamentu), Karma Chophel, Dawa Phunkyi, Jamyang Soepa, slovenský odborník na čínsko-tibetské vzťahy Martin Slobodník a poslanec NR SR Martin Poliačik. Diskusia bude prebiehať v angličtine s prekladom do slovenského jazyka. 


O Tibetskej asociácii
Tibetská asociácia (TIA) je mimovládna organizácia založená so zámerom podporovať Tibeťanov a šíriť kultúrne bohatstvo Tibetu. V širšom zmysle prispieva k myšlienkam kultúrnej diverzity, tolerancie a podpory integrácie migrantov na Slovensku.

TIA vznikla v januári 2012. Impulzom pre založenie združenia bolo udelenie politického azylu prvému Tibeťanovi na Slovensku a potreba šírenia myšlienok tolerancie, rešpektu voči inakosti, kultúrnej diverzite a migrantom v prostredí Slovenska.

Kontakt pre médiá
Matej Medvecký
predseda TIA
medvecky@tibetania.sk, www.tibetania.sk, www.vlajkapretibet.sk

na foto: hovorca tibetského parlamentu Penpa Tsering, zdroj: tibet.net