NOVINKY‎ > ‎

Vo Viedni sa stretli tibetské asociácie z celej Európy

V poslednú májovú nedeľu (27. 5. 2012) sa vo Viedni uskutočnilo európske stretnutie tibetských asociácií na čele s ctihodným Thubtenom Wanchenom, hlavným aktérom tibetského hnutia v Európe. Zástupcovia z 18 krajín EÚ prišli, aby prediskutovali súčasnú situáciu v Tibete a stanovili si dôležité ciele na najbližšie obdobie.
Stalo sa tak počas víkendu, keď bol vo Viedni na návšteve aj J. S. Dalajlama a prednášal širokej verejnosti.

Stretnutie bolo veľmi motivačné a ako novej asociácii sa nám dožičilo od všetkých veľkej podpory a povzbudenia do našich aktivít. Rovnako nám veľa úspechov zaželal aj ctihodný Thubten a prisľúbil nám návštevu Slovenska.Stretnutie sa otvorilo veľmi tradičným tibetským spôsobom: modlitebným
rituálom obetovania múky na rozpustenie prekážok a získanie zásluh. 

Thubten Wanchen (Tubten Wangčen), mních, zakladateľ tibetského kultúrneho centra v Španielsku,
prezident tibetskej asociácie v Španielsku, poslanec tibetského exilového parlamentu
a hlava tibetského hnutia v Európe


Úplne vpravo náš predseda a naľavo od neho Tsewang Norbu, člen správnej rady
tibetskej asociácie v Nemecku.


Obedňajšia prestávka, na ktorej (ako inak) nechýbal ani tradičný maslový slaný mliečny čaj.


Po obede nasledoval workshop, keď sa všetci rozdelili do menších skupín
a mali vymyslieť niečo konkrétne na pomoc pre Tibet.


Na záver predstavitelia jednotlivých skupín odprezentovali svoje nápady.


Dobrá nálada a zmysel pre humor Tibeťanom nechýbali ani tentoraz.


Na záver spoločná fotka s heslom Sloboda Tibetu.