O NÁS‎ > ‎

TIA V SKRATKE

Tibetská asociácia (TIA) je mimovládna organizácia založená so zámerom podporovať Tibeťanov a šíriť kultúrne bohatstvo Tibetu. V širšom zmysle chceme prispievať k myšlienkam kultúrnej diverzity, tolerancie a podpory integrácie migrantov na Slovensku.
TIA vznikla v januári 2012. Impulzom pre založenie združenia bolo udelenie politického azylu prvému Tibeťanovi a potreba šírenia myšlienok tolerancie, rešpektu voči inakosti, kultúrnej diverzite a migrantom v prostredí Slovenska. 


Naše ciele
Cieľom organizácie je podpora tibetskej kultúry, hodnôt a kultúrno-filozofického bohatstva na Slovensku: v podobe priamej a adresnej podpory Tibeťanom žijúcim na Slovensku a v podobe aktivít zameraných na slovenskú spoločnosť. 
Organizácia svojimi aktivitami priamo podporuje dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, integráciu migrantov a utečencov do spoločnosti a šírenie myšlienok rešpektu a dôstojností pre všetkých členov v spoločnosti.


Prvá lastovička z Tibetu
Jampa Tashi pochádza z mestečka Ganzi v tibetskej provincii Kham. Celé detstvo prežil v dome s rodičmi, ktorým spolu s dvoma bratmi pomáhal pri prácach okolo domu a na poli. Už od malička sa veľmi túžil stať mníchom a za podpory rodiny ako 13-ročný nastúpil do miestneho kláštora. Život podľa prísnych pravidiel sa mu páčil a patril k vzorným študentom buddhistickej filozofie. Po 6 rokoch, keď prišli čínski policajti a on nemohol súhlasiť s komunistickými ideami haniacimi jeho ľud a kultúru, ho spolu s ďalšími tridsiatimi mníchmi z kláštora vyhodili. Po tejto smutnej udalosti musel zložiť mníšske rúcho a vrátil sa domov, kde sa pripojil k otcovej profesii farmára.
Aj keď nemohol robiť to, po čom od malička túžil, bol spokojný. Avšak neustále odopieranie ľudských práv zo strany čínskej vlády ho donútilo zúčastniť sa v marci 2010 miestnej demonštrácie za slobodný Tibet. Na druhý deň bol v záujme vlastného bezpečia donútený opustiť nielen krajinu, ale aj rodinu. Jeho dlhá púť sa skončila o mesiac neskôr na Slovensku. Spolu s ďalšími rodákmi tu požiadal o azyl, ktorý mu v januári tohto roku právoplatne udelili. Jampa sa tak stal historicky prvým tibetským azylantom na území SR, a to sa stalo inšpiráciou na založenie Tibetskej asociácie.

Spolu s Jampom prišiel na Slovensko aj jeho blízky priateľ Sonam Wangdu, ktorému bol azyl udelený až o tri mesiace neskôr v apríli 2012. Sonam a Jampa sú jediní dvaja Tibeťania žijúci na Slovensku.