PLÁNY

Najbližšie
  • Vytvorenie internetovej stránky približujúcej tibetskú kultúru a ľudí 
  • Spustenie prvého on-line slovensko-tibetského slovníka 
  • Zorganizovanie besied, účasť na festivaloch, prednáškach 
  • Aktívna pomoc pri integrácii prvých tibetských azylantov na Slovensku 
  • Aktívna pomoc Tibeťanom na Slovensku v procese azylového konania

Dlhodobé
  • Preloženie a vydanie komixu o živote 14. dalajlamu: BioGraphic Novel: The 14th Dalai Lama (Tetsu Saiwai)
  • Spustenie tibetsko-slovenského jazykového kútika pre Tibeťanov ako pomôcku pri ich štúdiu slovenčiny
  • Otvorenie kurzu hovorovej tibetčiny

Zrealizované