ZÁKLADNÉ ČRTY

Tibetská astrológia a astronómia

Tibetská elementárna astrológia, čungtsi, je založená na piatich elementoch, dvanásť ročnom cykle, ôsmich parkha alebo trigramoch a deviatich mewa, čiže magických dvojmocninách. Tieto tibetským astrológom pomáhajú pri výpočte horoskopov, ktoré sa orientujú na štyri hlavné témy: život, fyzická kondícia, ekonomická a politická sila a celkové šťastie v obchode a zamestnaní.

Tibetská astronómia, kartsi, čerpá z tantry Kálačakry a zo systému objavujúcich sa samohlások, jangčar, ktorý každému dňu v mesiaci priradí inú samohlásku a tým vypočíta mieru účinku na jednotlivcov a národy.

Medzi tibetskou a védskou astrológiou existuje paralela vo výpočte kalendárov a planetárneho pohybu Hoci tibetský a indický kalendár datujú začiatok roka rozdielne, používajú rovnakých dvanásť domov zverokruhu a päť planét Mars, Merkúr, Jupiter, Venuša a Saturn (V čase, keď sa tvorili staroveké písomnosti, neboli ostatné planéty objavené). Védska ako aj tibetská astrológia uznávajú tzv. temné planéty Rahu a Ketu, ktoré sú dôležité pre predpovedanie zatmenia a blahobytu ľudí a národov.

Úloha tibetského astrológa

Tibetský astrológ plní dôležitú a aktívnu úlohu v tibetskej spoločnosti predovšetkým v čase narodenia, úmrtia, sobášneho zväzku a dlhodobého ochorenia.

Narodenie

Po narodení dieťaťa si rodičia zavolajú astrológa a konzultujú s ním budúcnosť ich potomka. Astrológ vytvorí tabuľku narodenia, ktorá obsahuje proroctvá o zdraví, vzdelaní, pravdepodobného zamestnania a blahobyte dieťaťa. Ak sú proroctvá v tabuľke nepriaznivé, predpíše sa protilátka, často v podobe dobroprianí. V iných prípadoch sú rodičia požiadaný aby prispeli na charitu. Ak je život dieťaťa v nebezpečenstve, môže byť preventívnym opatrením záchrana zvieraťa, ktoré malo byť zabité.

Sobáš

Pred sobášnym zväzkom si rodičia (nevesty alebo ženícha) zavolajú astrológa, ktorý im vytvorí tabuľku manželstva (od toho, ktorí rodičia zavolajú astrológa, bude závisieť, v akej domácnosti bude pár po sobáši žiť). V tabuľke manželstva sú uvedené proroctvá založené na trvalých vzťahoch páru, životnej úrovni, zdraví, kvalite, počtu detí, ktoré nevesta porodí, ktorý z partnerov bude vplyvnejší a ich celkové šťastie. Ak aspoň jedno z proroctiev nie je priaznivé, pripraví astrológ pre jedného z partnerov, vo výnimočných situáciách pre obidvoch, amulet. Prípadne v závislosti od miery a povahy vážnosti situácie sa od páru vyžiada, aby odriekali dobropriania.

Choroba

V prípade, že sa choroba považuje za karmickú, t.j. je spôsobená zlými duchmi alebo zlou karmou, môže danú protilátku navrhnúť astrológ alebo lama. Astrológ zistí, ktorý duch postihuje pacienta, aký druh ochorenia spôsobuje a modlitbu, potrebnú na jeho upokojenie. Astrológ môže pomôcť aj tým, že určí, ktorý doktor a systém liečenia je najvhodnejší na utíšenie choroby.

Úmrtie

Astrológ zastáva významnú funkciu spoločenstva aj pri úmrtiach. V tomto prípade je volaný, aby zistil, či sa ešte v umierajúcej osobe nachádza alebo už nenachádza život. Aby sa osoba po smrti vyhla zlým duchom, vytvorí astrológ tabuľku smrti založenú na detailoch života a smrti zosnulého. Určuje, kto sa tela zosnulého môže dotknúť a kto nie, predmety a majetok, ktoré bude nutné z domu odniesť, v ktorý deň smie byť telo odnesené z domu a dobropriania, ktoré by mali pozostalí odriekať.

Každodenné udalosti

Astrológ je k dispozícii aj z iných príležitostí ako je sťahovanie domu, dôležitá cesta či životný projekt. Týmto spôsobom pokračujú tibetskí astrológovia zastávaním významného postavenia v spoločnosti v takej miere ako pred tisíckami rokov.