ORÁKULUM

Nečhung – štátne orákulum Tibetu

Fenomén orákula zohráva, ako v mnohých starovekých civilizáciách, tak aj v tibetskej, dôležitú úlohu. Tibeťania dôverujú orákulom vďaka ich neomylným predpovediam a radám. Ich úlohou nie je len predpovedať budúcnosť. Mnohokrát sú vzývaní aby ochraňovali, alebo liečili. Tak či onak je ich základnou úlohou ochraňovať Buddhovo učenie a tých, ktorí ho praktikujú.

Kto je to orákulum

Orákulum je v tibetskej tradícii pomenovanie pre človeka (muža, či ženu), do ktorého vstupuje ochranný duch. Títo ľudia slúžia ako médium medzi hmotnou a nehmotnou úrovňou existencie. Preto sú aj známy ako kuten – doslova „fyzický základ“.

V dávnych časoch sa verilo, že v Tibete sú stovky orákulov. Dnes ich zostalo už len niekoľko, spomedzi ktorých najdôležitejší je Nečhung – štátne orákulum Tibetu. Cez neho sa manifestuje Dordže Dragden (Nečhung), hlavné ochranné božstvo tibetskej vlády a Dalajlamu. Pravidelne komunikuje s Dalajlamom a kašagom, ktorí s ním, tak isto ako v minulosti, konzultujú dôležité vládne rozhodnutia.

Sídlom Nečhungského orákula v Tibete bola monastéria Nečhung v Lhase. Bol jej opátom a podľa nej dostal svoje meno. Dnes je jeho sídlo v indickom exile v meste Dharamsala rovnako ako sídlo Dalajlamu a Tibetskej exilovej vlády.