GEOGRAFIA

Geografia Tibetu

Tibet je krásna krajina s rôznorodým reliéfom kde nájdete hory, pasienky, lesy, pustatiny, rieky aj jazerá. Nachádza sa na väčšine územia Tibetskej náhornej plošiny v strednej Ázii. So svojou priemernou nadmorskou výškou 4900 m.n.m. je najvyššie položenou krajinou na Zemi. Jeho hlavné a zároveň najväčšie mesto je Lhasa (3650 m.n.m.).

ZEMEPISNÁ POLOHA

Etnický Tibet, teda historické územie známe ako Tibet pred čínskou inváziou v roku 1949-50, je približne dva krát väčšie ako dnešná Tibetská autonómna oblasť - má 2 500 000 km². Na severe a východe susedí s Čínou, na juhu s Indiou, Nepálom, Sikkimom, Bhutánom, Mjanmarskom (predtým Barma) a na západe je ohraničený Kašmírom. Jeho tri provincie známe pod spoločným názvom Čhölkha-sum (Ücang, Kham, Amdo) sa rozprestierajú na 2,5 miliónoch km². Najväčšia vzdialenosť od západu po východ je 2500 km a od severu na juh 1500 km.


Čholkha-sum boli Čínskou ľudovou republikou rozdelené na čínske provincie nasledovne:

* Amdo sa rozdelilo na provincie Qinghai, Gansu a Sichuan.

* Kham sa prevažne včlenil do provincií Sichuan, Yunnan a Qinghai

* Ücang sa spolu so západnou časťou Khamu označuje Čínou ako Tibetská autonómna oblasť


Tibetská autonómna oblasť, TAO (Tibetan Autonomous Region, TAR) ako čínska provincia bola vytvorená v roku 1965. Prakticky má tých istých susedov, ktorých by dnes mal aj historický Tibet, odlišujú sa len hranice s Čínou. Tú tvoria provincie Sichuan, Yuannan, Qinghai, Xinjiang. Celková dĺžka hraníc je 4000 km a TAO v súčasnosti pokrýva 1 228 400 km² povrchu Zeme. Úradne je rozdelená na 6 prefektúr (Čhamdo, Lhokha, Nagčhu, Ngari, Ňingthi, Žikace ) a jedno mesto na úrovni prefektúry (hlavné mesto Lhasa).

POHORIA

Tibet je veľmi hornatá krajina. Nachádza sa tu hlavná časť pohoria Himalájí a pohoria ako Künlün, Ňenčhen Tanglha, Gangtise a iné. Už od dávnych čias bola táto oblasť veľkou výzvou pre horolezcov a nie je tomu inak ani dnes.

Na hraniciach s Nepálom sa týči najvyšší vrch sveta, Mount Everest (tib. Džomolangma, Džomogangčän, Džomogangkar) so svojou úctyhodnou výškou 8850 m.n.m. V bode, kde sa stretáva Tibet, Nepál a Sikkim nájdeme horský masív Gangčhendzönga (8598m.n.m.). Medzi Bhutánom a Tibetom sa dvíha hora Džomolhari (7314 m.n.m.). Kailás (tib. Gang rinpočhe), svätá hora ako pre buddhistov tak aj hinduistov, Cari, Jarlhašambu, Džomokhareg, Gangkaršame, Ňänčhenthanglha či Mačhenpomra (Amňemačhen) sú nádherné hory lemujúce Tibet po jeho celom obvode.