VODSTVO

Vodstvo v Tibete

Vodné zdroje v Tibete sú veľmi bohaté. Ich energia vyrába až 30 % z celkovej elektrickej energie Číny. Práve tu, na streche sveta, pramenia mnohé najdôležitejšie rieky Ázie dávajúce život miliónom jej obyvateľom a je tu takmer 2000 jazier.

Rieky

V okolí hory Kailás vyvierajú štyri veľké rieky:

Ganga prameniaca ako rieka Mačha-khabab (hinduisti považujú za prameň Gangy rieku Gantóri v Indii).

Brahmaputra, ktorá vzniká zlievaním rieky Tačhog-khabab a rieky Kjičhu (Rieka šťastia).

Satladž, západoindická rieka prameniaca ako Langčhen-khabab.

Indus pretekajúci do Pakistanu cez Kašmír vyviera ako Sengge-khabab.

V ostatných častiach krajiny nájdeme ešte niekoľko dôležitých riek:

Mekong, tvorený dvoma riekami prameniacimi v severnom Tibete a pretekajúcimi cez východný - Ngamčhu a Dzačhu.

Jang-c’-ťiang je pokračovanie rieky Dičhu cez Kham do Číny.

Žltá rieka (Chuan-che) pretekajúca cez Amdo pramení v pohorí Mačhenpomra vo východnom Tibete ako rieka Mačhu.

Salvin je názov pre rieku Ngulčhu, prameniacu v centrálnom Tibete a pretekajúcu cez provinciu Kham, po jej vstupe na územie Mjanmarska (Barma).

Jazerá

Väčšina geológov verí, že plošina bola v dávnych časoch pokrytá oceánom. Keď sa plošina vysunula a oceán ustúpil, zanechal za sebou nespočetné množstvo jazier. Mnohé z nich sú slané a už od dávnych čias slúžili na ťažbu soli.


Najväčšími jazerami v Tibete sú Maphamtsho (Mánasaróvar) na západe, Namtshočhugmo (Tengrinúr) na severozápade, Jamdogtsho (Jamdogjumccho) v centrálnom Tibete a Tshongönpo (Kokenúr) na severovýchode.


Veľa jazier v Tibete je posvätných a môžeme pri nich stretnúť pútnikov ako ich s obrovskou úctou obchádzajú robiac pritom namáhavé úklony.