404 CHORÔB

404 chorôb a ich liečba

Základná nevedomosť, ktorá zatemňuje myseľ a tak bráni pochopeniu skutočnej povahy všetkých javov, je podľa textu Gjüši (Štyri lekárske tantry) príčinou všetkých problémov. Z nej vznikajú tri základné emócie nazývané tri jedy: nevedomosť, túžba a nenávisť (hnev). Ich kombináciami vzniká závisť, žiarlivosť a pýcha. Kombináciami týchto šiestich základných emócií vzniká 84 000 najrôznejších rušivých emócií, ktoré sa prejavujú ako rovnaké množstvo disharmónií troch princípov lung, tripa a beken.

Spoločne s týmito emóciami pôsobí päť prídavných okolností – výživa, klimatické podmienky, karma, vplyv postavenia planét a miestne energie. Nerovnováha v troch hlavných telesných energiách sa potom prejavuje na koži, hromadí vo svaloch, šíri sa do ciev, kostí a nakoniec vstupuje do plných aj dutých vnútorných orgánov tela.

V texte sa hovorí o 42 poruchách vetra vznikajúcich z chcenia, o 26 poruchách žlči vznikajúcich z hnevu a o 33 poruchách slizu vznikajúcich z nevedomosti. To je celkom 101 chorôb, ktoré klasifikujeme podľa štyroch hľadísk: choroby podmienené karmou, choroby spôsobené duchmi, choroby tohto života a choroby mierne, alebo povrchné. Takto dostávame celkom 404 chorôb.

Choroby lungu

Vznikajú z túžby a žiadostivosti, resp. chcenia. Žiadostivosť je pohyb mysle, ktorá si chce privlastniť to, o čom si myslí, že je príjemné, že to nemá alebo nevlastní, prípadne si chce udržať to, o čom sa domnieva, že to vlastní a ovláda. Akonáhle myseľ tohto svojho cieľa dosiahne, objavuje sa nové želanie a myseľ pokračuje vo svojom návyku chcieť niečo ďalšieho. Žiadostivosť vychádza z nevedomosti a to z predpokladu, že naplnením túžby dosiahneme spokojnosť, alebo stav šťastia. To však nefunguje. Naopak s každým ďalším chcením sa tento návyk mysle iba posilňuje. Tak vzniká chamtivosť a lakomosť.


Prejavy dizharmónie lungu: bolesť hlavy z napätia šijových svalov, bolesť chrbtice a šije, poruchy sústredenia, prílišná hĺbavosť, roztržitosť, nekľud, strach, rýchla zmena názorov, vysoký krvný tlak, zápcha, hnačka, únava, nespavosť, studené ruky a nohy.

Choroby tripy

Vznikajú z nenávisti a averzie, resp. hnevu. Hnev je pohyb mysle, ktorá odmieta to, o čom si myslí, že je nepríjemné, že to nechce, alebo sa toho musí zbaviť. Akonáhle myseľ tohto svojho cieľa dosiahne, objavuje sa nová averzia a myseľ pokračuje vo svojom návyku odmietať. Hnev vychádza z nevedomosti a to z predpokladu, že zbavením sa niečoho, alebo únikom od niečoho dosiahneme spokojnosti, alebo stavu šťastia. To však týmto spôsobom nie je možné. Naopak s každou ďalšou averziou sa zvyk mysle niečo odmietať posilňuje. Tak vzniká žiarlivosť a závisť.

Prejavy dizharmónie tripy: horúčka, akútny zápal, infekcia, hnisavé kožné prejavy a očné infekcie.

Choroby bekenu

Vznikajú z nevedomosti a zaslepenosti, resp. zatemnenia mysle. Nevedomosť je tendencia mysle nevidieť veci tak ako sú, alebo nechcieť ich vidieť jasne. Nesúvisí s inteligenciou, alebo chytrosťou, ale s nedostatkom múdrosti. Hlavnou príčinou nevedomosti je predpoklad existencie stále trvajúceho a nemenného Ja, ktoré je oddelené od všetkých ostatných javov. Myseľ dúfa, že chránením a posilňovaním onoho vysneného ja získa spokojnosť, alebo trvalé šťastie. Toto ja však nie je nikdy spokojné. Naopak s každým ďalším popieraním toho ako veci sú, sa zatemnenie mysle iba zosilní. Tak vzniká pýcha a sebeckosť.

Prejavy dizharmónie bekenu: slabosť, malátnosť, únava, ochablosť, nadmerná potreba spánku, pocit zimy, opuchy členkov a zápästí, zahlienené priedušky, upchané vedľajšie nosné dutiny, chronický kašeľ, nadváha a mentálna tuposť.

Liečebné metódy

Liečba chorôb a udržovanie zdravia sú predovšetkým záležitosťou privádzania rôznych telesných prvkov späť k rovnováhe. Toho dosiahneme štyrmi krokmi postupnej liečby. Prvé dva kroky vnútornej liečby zahrňujú zmeny v jedálničku a zmeny v chovaní. Pokiaľ sa tieto prvé dva kroky ukážu neefektívnymi, predpisuje lekár bylinné lieky a v prípade, že zlyhá aj toto, siahne sa k vonkajším formám liečby ako je prikladanie baniek, moxovanie a ďalšie terapie.

Každopádne žiadny z týchto typov liečby nebude mať dlhotrvajúci efekt pokiaľ nebude sprevádzaný vnútornými premenami. Pokiaľ nevedomosť a s ňou súvisiace rušivé emócie vo vnútri nás stále vznikajú, skôr, či neskôr spôsobia chorobu a vrátia nás späť do utrpenia cyklickej existencie.