TIBETSKÁ MEDICÍNA

Tradičná tibetská medicína

Kiež sa tibetská medicína rozprestrie ako nekonečný priestor oblohy, aby pomohla všetkým cítiacim bytostiam.

Jutok Jönten Genpo, otec tibetskej medicíny (7. stor. n.l.)

Tradičná tibetská medicína je vedou, umením aj filozofiou, ktorá k starostlivosti o zdravie používa holistický prístup. Je jedným z najstarších systémov medicíny na svete, ktorá sa používa už viac ako 2500 rokov.

Päť elementov

Podľa teórie tibetskej medicíny je všetko vo vesmíre vytvorené z 5-tich základných elementov (prvkov):

1. element zeme (sa)

2. element vody (čhu)

3. element ohňa (me)

4. element vetra (lung)

5. element priestoru (namkha)

Aj keď je týchto 5 elementov zodpovedných za tvorbu všetkých telesných buniek, každý element má špecifický vplyv:

1. zem sa vo väčšej miere uplatňuje v tvorbe svalových buniek, kostí, nosu a čuchu;

2. voda je zodpovedná za tvorbu krvi, telesných tekutín, jazyka a chuti

3. oheň vytvára telesnú teplotu, pleť, oči a zrak

4. vietor formuje dýchanie, kožu a dotyk

5. priestor vytvára telesné dutiny, uši a sluch