KABINET (KAŠAG)

Výkonná moc – Kašag (tibetský kabinet)

Kašag je najvyšší bod výkonného zboru Ústrednej tibetskej vlády a jeho členovia sú kaloni tejto vlády. Charta pre Tibeťanov žijúcich v exile stanovuje, že kašag má mať maximálne osem členov vrátane kalon tripa, ktorý je zákonodarnou hlavou vlády.

Zavedenie demokratického systému

V apríli roku 2001 bola Charta pozmenená Tibetským parlamentom na radu Jeho Svätosti Dalajlámu tak, aby umožnila priamu voľbu kalon tripa tibetskou exilovou populáciou na dobu piatich rokov. Bolo to po prvý krát, v celej histórii Tibetu, kedy politického vodcu krajiny priamo volil ľud.

Táto zmena priniesla zavedenie dvoch volieb: prvé voľby na určenie šiestich víťazov ako kandidátov a druhé voľby na schválenie jedného z nich ako kalon tripa. Kalon tripa na oplátku navrhne zoznam kandidátov parlamentu. Kandidáti schválení členmi parlamentu s minimálne 2/3 hlasov z celkového počtu sú poverení funkciou kalon a takto slúžia ako kolegovia pre kalon tripa.

Pomocné orgány

Kašagu vypomáha aj Sekretariát kašagu a Plánovacia komisia. Kým sekretariát poskytuje kašagu tajomnícke a logistické služby, Plánovacia komisia slúži ako konzultant v záležitostiach týkajúcich sa sociálno-ekonomického vývoja krajiny. Plánovacia komisia podrobne skúma projektové návrhy a vyhodnocuje vykonávanie projektových aktivít prevzatých každým ministerstvom Ústrednej tibetskej vlády.

Hlavné ministerstvá patriace pod Kašag:

  • Ministerstvo náboženstva a kultúry
  • Ministerstvo domova
  • Ministerstvo vzdelávania
  • Ministerstvo financií
  • Ministerstvo bezpečnosti
  • Ministerstvo informácií a medzinárodných vzťahov
  • Ministerstvo zdravia