KONŠTITÚCIA

Konštitúcia ústrednej tibetskej vlády

Tri piliere demokratickej vlády Tibeťanov žijúcich v exile, založené na spojení duchovných a politických hodnôt – výkonná, zákonodarná a súdna moc - boli zavedené s rozdelením rovnakého množstva právomoci pre každú z nich.

Stalo sa tak na základe Jeho Svätosti 14. Dalajlamu, duchovného a svetského vodcu tibetských obyvateľov, ktorý často navádzal Tibeťanov na cestu moderného demokratického systému, aby sa zabezpečilo ich krátkodobé aj dlhodobé šťastie a prosperita.

Takto je to dodnes ustanovené v Charte pre Tibeťanov žijúcich v exile.

Charta pre Tibeťanov žijúcich v exile

Je najvyšší zákon, ktorý ovláda funkcie Ústrednej tibetskej vlády. Bola prijatá 11. Zhromaždením zástupcov tibetského ľudu 14. júna 1991.

Charta zabepečuje rovnosť pred zákonom, v duchu Univerzálnej deklarácie ľudských práv, pre každého a rovnaké práva a slobodu bez diskriminácie na základe pohlavia, náboženstva, rasy, jazyka, alebo sociálneho pôvodu.

Prijatie charty znamenalo skvalitnenie a zefektívnenie funkcie Ústrednej tibetskej vlády, ktorá predtým fungovala podľa demokratickej konštitúcie pre budúci Tibet, navrhnutej Jeho Svätosťou 14. Dalajlámom 10. marca 1963.

Rozdelenie Ústrednej tibetskej vlády na čele ktorej stojí J.S. Dalajláma:

1. Súdnictvo: Najvyššia tibetská právna komisia

2. Zákonodarná moc: Tibetský exilový parlament

3. Výkonná moc: Kašag (tibetský kabinet)