PODPORTE NÁS 2% Z DANE

Ďakujeme, že máte záujem podporiť 2% z Vašich daní aktivity Tibetskej asociácie.

Získané financie budú využité na naše hlavné aktivity a to:

 • Medzinárodná kampaň Vlajka pre Tibet (www.vlajkapretibet.sk)
 • Podpora Tibeťanov žijúcich na Slovensku
 • Projekt Tibet na Slovensku - informácie a aktuality o všetkých buddhistických a tibetských skupinách na Slovensku

Údaje o prijímateľovi 2% z daní (potrebné pre zamestnancov aj právnické osoby):

 • Názov: Tibetská asociácia
 • Adresa: Nádražná 712/5, Šaľa 92701
 • IČO: 422 113 28
 • Právna forma: občianske združenie


Zamestnanci si môžu stiahnuť potrebné tlačivá tu:


Dôležité termíny:

 • 15.2.2020 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • 31.03.2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
 • 31.03.2020posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2015 môže poukázať iba 1,5% z dane.
 • 30.4.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)