KONTAKT

Korešpondenčná adresa:

TIBETSKÁ ASOCIÁCIA

Nádražná 712/5

Šaľa 927 01


info@tibetania.sk

+421 907 542 069


Registrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-39956

IČO: 42211328

DIČ: 2023636736

IBAN: SK1683300000002000324784

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Právna forma: občianske združenie

Matej Medvecký

predseda

medvecky@tibetania.sk

Patrik Nemček

podpredseda

nemcek@tibetania.sk