TIA V SKRATKE

Tibetská asociácia (TIA) je mimovládna organizácia založená so zámerom podporovať Tibeťanov a šíriť kultúrne bohatstvo Tibetu. V širšom zmysle chceme prispievať k myšlienkam kultúrnej diverzity, tolerancie a podpory integrácie migrantov na Slovensku.

TIA vznikla v januári 2012. Impulzom pre založenie združenia bolo udelenie politického azylu prvému Tibeťanovi a potreba šírenia myšlienok tolerancie, rešpektu voči inakosti, kultúrnej diverzite a migrantom v prostredí Slovenska.


Naše ciele

Cieľom organizácie je podpora tibetskej kultúry, hodnôt a kultúrno-filozofického bohatstva na Slovensku: v podobe priamej a adresnej podpory Tibeťanom žijúcim na Slovensku a v podobe aktivít zameraných na slovenskú spoločnosť.

Organizácia svojimi aktivitami priamo podporuje dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, integráciu migrantov a utečencov do spoločnosti a šírenie myšlienok rešpektu a dôstojností pre všetkých členov v spoločnosti.