Buddhizmus diamantovej cesty

  • www: www.buddhizmus.sk
  • fb: www.facebook.com/buddhizmus.sk
  • línia: tibetský buddhizmus / karma kagjü
  • pravidelné meditácie: áno, program podľa jednotlivých centier
  • lokalita: Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Mangútovo, Nitra, Pezinok, Piešťany, Stará Turá, Trenčín, Žilina

Centrá buddhizmu diamantovej cesty tradície karma kagjü sprostredkúvajú ľuďom v modernej spoločnosti Buddhove praktické učenia o mysli a metódy určené pre bežný život. Naším hlavným učiteľom je láma Ole Nydahl a hlavou línie J.S. 17. Karmapa Trinlä Thajä Dordže.

Aktivity, ktoré majú za cieľ podporovať rozvoj buddhizmu diamantovej cesty na Slovensku či v zahraničí, ako organizovanie prednášok buddhistických učiteľov, vytváranie buddhistických centier, vydavateľská činnosť, atď., vykonávame pod hlavičkou občianskeho združenia Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty - Karma Kagjü.