Džonang Taši Čhöling

Taši Čhöling

Otvorenie meditačného centra Taši Čhöling bolo vyvrcholením desaťročného úsilia o založenie meditačného centra na Slovensku pod duchovným vedením realizovaného učiteľa. Základy centra boli položené už v roku 1993, ale s buddhistickou praxou sa začalo až v roku 1998. Zakladateľmi meditačného centra boli manželia Geljenovci z Nových Zámkov. Veľký prelom nastal v januári 1997, keď sa zakladatelia na svojej púti po svätých miestach Nepálu a Indie stretli s J.S. Dalajlámom. Jeho Svätosť im dal požehnanie na založenie meditačného centra na Slovensku. Po príchode domov predali svoje doterajšie byty a kúpili rodinný dom v Andovciach, 2km od Nových Zámkov, kde vytvorili meditačné centrum.

V roku 1999 sa prvýkrát praktikujúci slovenského meditačného centra stretli s tibetským lámom XI. Tarab Tulku Rinpočem, ktorý učil tibetskú filozofiu a psychológiu na vysokej škole buddhizmu v Budapešti. Po dvoch rokoch štúdia a praxe Rinpoče prijal pozvanie na Slovensko. Buddhistická svätyňa v Andovciach bola vysvätená Rinpočem v šiestom mesiaci roku Železného hada vo vzácny deň Dharmačakry (24. júla 2001) za účasti takmer stovky návštevníkov. Svätyňa dostala meno Taši Čö Ling (šťastné miesto pre prax dharmy). Tarab Tulku Rinpoče navštevoval meditačné centrum pravidelne, odovzdával učenia, dával zasvätenia a viedol meditačné odlúčenia až do svojho odchodu z tohoto sveta 23.09.2004.

Praktikujúci Tcl podnikli na počesť Tarab Rinpočeho púť po svätých buddhistických miestach Indie a Nepálu v decembri roku 2004. Počas takmer trojmesačnej púte stretli v Nepáli tibetského lámu Tulku Čökji Nangwa Rinpočeho, s ktorým sa im podarilo za krátky čas nadviazať hlboké duchovné spojenie.

Džonang Taši Čhöling

Počas audiencie u J.S. Džecün Dampa Khalka Rinpočeho v roku 2005, Rinpoče prvýkrát načrtol možnosť zaradenia centra do línie Džonang. Po konzultácii s Čökji Nangwa Rinpočem v januári 2006 v Indickom meste Amaravati, mieste, kde Buddha Šákjamuni predal náuky Kálačakry, sa meditačné centrum priradilo k línii Džonang a zmenilo svoje meno na Džonang Taši Čö Ling. Od svojho vzniku sa v meditačnom centre konalo viac než 100 meditačných odlúčení. Centrum navštívili, požehnali a odovzdali učenia tibetskí lámovia: Tarab Tulku Rinpoče, láma Ngawang, Tsultrim Rinpoče a Tulku Čokji Nangwa Rinpoče, ale taktiež lámovia z Európy - láma Čöpel z Maďarska, Lene Handberg z Dánska a láma Rinčen z Poľska.

Okrem meditačných odlúčení sa praktikujúci JTCL pravidelne zúčastňujú pútí po svätých miestach Indie a Nepálu. Počas trojmesačnej púte navštívia sväté miesta, absolvujú audiencie u najvyšších tibetských lámov a pobudnú v ich domovskom kláštore v Himalájach. V rokoch 2001-2004 prebehlo v centre štvorročné základné učene a štúdium tibetskej psychológie pod vedením lektorov z Maďarska.

Tibet Park

Inšpirovaní štúdiom východnej filozofie vieme, že pokoj a šťastie závisí predovšetkým od nášho vnútorného postoja. Už 15 rokov sa preto snažíme prinášať a odovzdávať poznatky tibetskej psychológie na Slovensku. Učíme ľudí meditácii, základom východných filozofií, aplikovaných do života modernej spoločnosti, organizujeme aktivity s cieľom pomáhať všetkým bez rozdielu. V roku 2014 sa nám naskytla úžasná príležitosť zjednotiť všetky aktivity do jedného projektu - Tibet Parku.

Okrem Akadémie tibetských náuk sa budete môcť v Tibetskom parku zúčastniť rôznych zaujímavých aktivít, stráviť príjemné chvíle s rodinou alebo známymi v nádhernej záhrade so stúpou, ktorej atmosféru dotvorí kvalitný čaj z našej novej čajovne.

Pôvodne boli aktivity meditačného centra zastrešené v rámci občianskeho združenia Spoločnosť priateľov Tibetu. Aktuálne spadajú aktivity pod OZ Tibet Park.