Medzinárodná komunita dzogčhenu

Komunita dzogčhenu je otvorené spoločenstvo ľudí, ktorých spojuje spoločný záujem o dzogčhen, ktorý študujú a praktikujú podľa svojej vlastnej kapacity pod vedením majstra, ktorý má autentické poznanie stavu dzogčhenu.

Študenti pod vedením Čhögjala Namkhai Norbua založili dzogčhenové komunity vo viac ako 40 krajinách sveta, ktoré vytvárajú zázemie pre štúdium a prax. Komunity fungujú na princípe vzájomnej podpory, priateľstva a vedomia spoločnej cesty, a vytvárajú tak jedinečnú živú mandalu, ktorej cieľom je uchovanie a realizácia vzácneho učenia Veľkej dokonalosti (dzogčhen).

Hlavné medzinárodné centrá (tzv. Gary) sú na Tenerife v Španielsku, v Taliansku, Rumunsku, Rusku, Ukrajine, Spojených štátoch, Argentíne, Venezuele a v Austrálii. Tieto centrá spoločne s miestnymi centrami (tzv. Lingmi) tvoria celosvetovú sieť podpory štúdia a praxe náuky dzogčhenu. Medzinárodná komunita dzogčhenu tiež založila projekt A.S.I.A., zaoberajúci sa humanitárnou pomocou v Ázii a predovšetkým v Tibete a projekt Shang Shung Institute, ktorý sa zaoberá štúdiom a zachovaním tibetskej múdrosti a kultúry. (viac na www.shangshunginstitute.org)

V Čechách a na Slovensku bola Komunita dzogčhenu oficiálne založená pod záštitou občianskeho združenia Dzogčhen začiatkom roku 2001, praktikujúci dzogčhenu sa však pravidelne schádzali už od roku 1998. V súčasnej dobe máme na Slovensku dva oficiálne lingy – Wangdenling v Novej Bošáci a Nangselling vo Zvolene, praktikujúci sa ale schádzajú v mestách po celom Slovensku.

Každý rok si komunity volia troj až deväť člennú radu (tzv. Gakyil), ktorá zastupuje ich členov a vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje aktuálne potreby a je zodpovedná za organizáciu komunitných aktivít.