Klub priateľov Tibetu pri NR SR

  • www: nie je
  • fb: nie je
  • zameranie: podpora tibetskej otázky na politickej úrovni
  • lokalita: Národná rada SR

Klub priateľov Tibetu v Národnej rade pôsobí ako neformálna poslanecká skupina už piate volebné obdobie. Jeho zakladateľom bol na žiadosť duchovného vodcu Tibetu dalajlamu Ivan Mikloš a od roku 2010 ho vedie Martin Poliačik. Ten sa s dalajlamom stretol v roku 2014 a následne na Slovensku na neformálnej návšteve privítal v mene Klubu zástupcov tibetského exilového parlamentu.

Klub priateľov Tibetu dlhodobo upozorňuje na porušovanie ľudských práv v Tibete. „Je potrebné neustále upozorňovať na situáciu v Tibete a žiadať čínskych predstaviteľov, aby vstúpili do dialógu s pôvodným tibetským obyvateľstvom aj Tibeťanmi v exile. Ich požiadavkou je autonómia a ochrana tibetských tradícií a kultúry,“ povedal Martin Poliačik.