KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN

Vznik Klubu Tibetských plemien siaha do polovice 70-tich rokoch 20 storočia. Vznikol odčlenením od Klubu málopočetných plemien psov v Slovenskom kynologickom zväze. V tom čase zastrešoval plemená Lhasa apso, Shit tzu, Tibetský španiel a Tibetský teriér. Zánikom Slovenského kynologického zväzu sa klub v polovici 90-tich rokoch rozpadol a jednotlivé plemená sa dostali do 3 rôznych klubov. Plemeno Lhasa apso a Tibetský španiel boli opäť začlenené do Klubu chovateľov málopočetných plemien psov, ale tentoraz pod Slovenskú kynologickú jednotu.

V novembri 1996 sa stretli chovatelia plemena Lhasa Apso na MVP v Nitre a dohodli sa o odčlenení od Klubu chovateľov málopočetných plemien psov a založenie samostatného klubu pre plemeno Lhasa apso. Dňom 23.6.1997 bol Klub Lhasa apso prijatý za riadneho člena Slovenskej kynologickej jednoty. V tom čase klub registroval 16 členov. O rok neskôr klub oslovili chovatelia plemena Tibetský španiel o možnosť pričleniť sa k nášmu klubu. A tak v roku 1999 nám pribudlo 6 členov tohto plemena. V roku 2003 sme požiadali o zmenu názvu klubu na Klub Lhasa apso a Tibetský španiel.

Plemeno Tibetský teriér po zániku SPZ bolo pričlenené do Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov. V roku 2006 majitelia plemena požiadali vedenie klubu o prestup do klubu Lhasa apso a Tibetský španiel. A tak od 1.1.2007 pribudlo nášho klubu ďalšie plemeno a 19 nových členov.

Zánikom Slovenského klubu chovateľov psov plemena Shih tzu začiatkom roku 2007, požiadali chovatelia tohto plemena o zastrešenie v našom klube a tak dňom 1.4.2007 nám do klubu do klubu pribudlo ďalšie plemeno, plemeno Shih tzu.

Po 15-tich rokoch sa opäť spojili 4 plemená do jedného klubu. Na základe toho sa klub premenoval do pôvodného názvu z roku 1992 na Klub Tibetských plemien.

Klub preferuje voľný chov, čo znamená že chovateľ sám rozhoduje, akým smerom bude viesť svoj chov. Hlavnou myšlienkou je chovateľská samostatnosť a zodpovednosť. Jeho chovateľská stanica si nesie zo sebou svoje úspech, ako aj neúspechy.