TARAB INŠTITÚT SLOVENSKO

Občianske združenie Tarab Inštitút Slovensko je členom medzinárodnej siete Tarab Institute International pre vzdelávanie a výskum v systéme osobnostnej a transpersonálnej psychológie, psychoterapeutickej aplikácie a duchovného prístupu nazvaného Unity in Duality®. Tento systém, ktorý vychádza zo starovekej indo-tibetskej buddhistickej filozofie a psychológie vyvinul Tarab Tulku rinpoče, jeden z najvýznamnejších tibetských lamov, spolu s dánskou psychologičkou a psychoterapeutkou Lene Handberg.


HISTÓRIA UNITY IN DUALITY NA SLOVENSKU

Vzdelávanie v rámci Unity in Duality® má na Slovensku takmer 20 ročnú tradíciu. Tarab Tulku rinpoče poprvýkrát pricestoval na Slovensko v roku 2001 na pozvanie Tibora Geljena a každoročne tu viedol kurzy až do svojej smrti v roku 2004. Po tejto smutnej udalosti prevzala zodpovednosť za Unity in Duality® jeho najbližšia žiačka Lene Handberg. Na jej podnet 6. júla 2011 v deň 76. narodenín J. S. 14. Dalajlamu sa rozhodli študenti tréningového kurzu Unity in Duality® založiť Tarab Inštitút na Slovensku.

Všetky kurzy boli do tejto doby organizované pod záštitou Spoločnosti priateľov Tibetu a tibetského buddhistického meditačného centra Džonang Taši Čö Ling, ktoré vysvätil Tarab rinpoče počas svojej prvej návštevy.


Našim poslaním je:

  • Vzdelávanie a výskum v rámci systému Unity in Duality® a jeho modulov „veda mysle a javov,“ „osobnostný rozvoj,“ „umenie vzťahov,“ „psychoterapeutická aplikácia,“ „duchovná aplikácia“ a integrácia do bežného života
  • Komparatívne štúdium Unity in Duality® a moderných Západných prírodných a humanitných vied
  • Komparatívne štúdium Unity in Duality® psychoterapeutickej aplikácie a iných psychoterapeutických prístupov
  • Komparatívne štúdium Unity in Duality® duchovnej aplikácie a iných duchovných prístupov
  • Aktívna účasť na konferenciách z dotknutých oblastí
  • Spolupráca so vzdelávacími a podobne zameranými inštitúciami doma aj v zahraničí
  • Organizovanie prednášok, seminárov, stretnutí, výstav a iných podujatí
  • Vydavateľská činnosť v oblasti vzdelávania a prípravy kurzov Unity in Duality®