TIBETSKÁ ASOCIÁCIA

  • www: www.tibetania.sk
  • fb: fb.com/Tibetania.sk
  • zameranie: podpora Tibeťanov žijúcich na Slovensku, podpora tibetskej kultúry a ľudských práv
  • lokalita: Bratislava a Slovensko

Tibetská asociácia vznikla v januári 2012. Impulzom pre založenie bolo udelenie politického azylu prvému Tibeťanovi a potreba šírenia myšlienok tolerancie, rešpektu voči inakosti, kultúrnej diverzite a migrantom v prostredí Slovenska.

Cieľom organizácie je podpora tibetskej kultúry, hodnôt a kultúrno-filozofického bohatstva na Slovensku: v podobe priamej a adresnej podpory Tibeťanov žijúcich na Slovensku a v podobe aktivít zameraných na slovenskú spoločnosť.

Združenie svojimi aktivitami priamo podporuje dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, integráciu migrantov a utečencov do spoločnosti a šírenie myšlienok rešpektu a dôstojností pre všetkých členov v spoločnosti.