SATI Slovensko

  • www: www.sati.sk/
  • fb: nie je
  • línia: théravádový buddhizmus
  • pravidelné meditácie: áno, podľa jednotlivých miest
  • lokalita: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Banská Štiavnica

Občianske združenie SATI SLOVENSKO je nepolitické, dobrovoľné združenie občanov, ktoré podporuje rozvoj Théravádového buddhizmu na území Slovenskej republiky.


Cieľom občianskeho združenia je:

Podporovať praktikovanie a šírenie budhizmu théravádovej tradície s dôrazom na etické konanie, rozvoj lásky, súcitu a bdelej pozornosti ako základných kvalít nadobúdania múdrosti.

Pracovať na odstraňovaní utrpenia v zmysle oslabovania chtivosti, nenávisti a nevedomosti. Byť oporou všetkým záujemcom o kultiváciu mysle a zvýšení kvality vlastného života.

Spolupracovať so skupinami podobného zamerania na Slovensku, ako aj so zahraničným skupinami.


Za účelom dosiahnutia tohto cieľa združenie:

  • pozýva učiteľov, organizuje prednášky, semináre, ako aj dlhodobejšie ústrania,
  • poskytuje svoje knižné fondy za účelom vyhotovenia prekladov,
  • tvorí články a zúčastňuje sa na verejných budhistických akciách
  • distribuuje knihy a tlačené materiály, ktoré slúžia napĺňaniu cieľov združenia,
  • organizuje pravidelné večerné meditácie v rôznych mestách na Slovensku