ZAZEN

Zazen Slovensko je občianske združenie založené v roku 1994 žiakmi Majstra Sando Kaisena, ktoré zaštiťuje aktivity spojené so šírením autentického učenia Soto zenu, ktorého hlavnou náplňou je meditácia v sede, Sed Buddhu (zazen). Úzko spolupracuje s asociáciou HO SHO JI, ktorá spravuje centrálny kláštor Žiariaceho Štítu vo Francúzsku a napomáha šíreniu učenia Majstra Sando Kaisena po celej Európe.

Zen nie je náboženstvom, ani nejakým druhom filozofie. Je to prax každodenného života, vhľad do skutočnosti takej, aká je. Nehľadá pokoj, múdrosť či lásku, pretože to všetko sa už skrýva vo vnútri každého z nás. Stačí sa navrátiť k svojej pôvodnej prirodzenosti a naša komnata pokladov sa otvorí sama od seba.

Učenie a prax našej školy pochádza od Buddhy Shakyamuniho. Soto zen (jap. sotoshu) je školou zenového buddhizmu, ktorej základy položil majster Eihei Dógen v 13. storočí v Japonsku. Do Európy sa Soto zen rozšíril v 60. rokoch minulého storočia zásluhou japonského majstra Taisena Deshimarua. Zazen Slovensko odovzdáva učenie Majstra Sando Kaisena, žiaka a nasledovníka majstra Deshimarua.